November 2017

S.No Title & Authors Name Page DOI
101
Mayank Raj
7752-7753 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7753.1219
102
Naresh Kumar T., Anusha S., Mahesh M and Venkata Ramana N
7754-7758 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7758.1220
103
Pooja Sharma., Simran Narang and Vineet Golchha
7759-7761 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7761.1221
104
Suday G. Rajurkar., Noaman Kazi., Pallavi Ranadive and Mohan Deshpande
7772-7774 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7774.1224
105
Nalini G., Ajithadasaruna., Chidambaranathan N and Marihrishna K
7775-7781 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7781.1225
106
Simarjeet Kaur and Anna Bajaj
7782-7783 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7783.1226
107
Abhishek Kr Maurya., Jai.Kishan Mishra., Ankit.Patel., Navin k. Mishra and Bhuvaneshwari P. Verma
7784-7788 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7788.1227
108
Sarmistha Sarkar., Ajay Meshram and Komal Meshram
7789-7794 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7794.1228
109
Poonam Solankar., Ashwini Jamagendi., KshitijaSamudre., Pragati Gaikwad and Yogesh Thorat
7795-7798 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7798.1229
110
Dileep Kumar S. D and Giridhar K. V
7799-7804 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7804.1230
111
Shashi Prakash and Thakur I.S
7832-7833 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7833.1237
112
Nandakumar E and Gheena S
7102-7107 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7107.1080
113
Srinivasan Manivannan and Premkumar A
7453-7456 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7456.1153
114
Islam S., Tinnie A., Oba J and Naraynsingh V
7457-7460 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7460.1154
115
Karthikeyan P and Palanisamy M
7461-7462 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7462.1155
116
Tej Bale Singh., Pawan Kumar and Navin Kumar
7463-7466 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7466.1156
117
Iva Rani Kalita and Kabita Bora Baishya
7467-7471 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7471.1157
118
Shobha Menon and Radhika Wadke
7472-7475 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7475.1158
119
Fathima P S
7476-7479 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7479.1159
120
Anil Pandey., Amit Kumar Sharma., Priyankar Singh., Shilpa Arora ., Ambika Bhardwaj and Dinesh Francis Swamy
7480-7483 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7483.1160
121
Hema Uggirala and Archana Raghuvamshi
7484-7488 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7488.1161
122
Zafar Ali Khan., Ammar Ahmed Siddiqui and Yazeed Saud Altamimi
7489-7491 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7491.1162
123
Cheruvu Satya Iswarya and P. Venkateswara Rao
7492-7494 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7494.1163
124
Glory Punitha A and Prema Kumari J
7450-7452 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7452.1152
125
Imran-ul-Amin
7445-7449 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7449.1151
126
Malvika Saini., Mita Kotecha
7108-7113 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7113.1081
127
Estela Melguizo Herrera., Ana Acosta López and Imelda Orozco Mares
7114-7118 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7118.1082
128
Amit Chauhan., Manisha and Shukla S K
7119-7122 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7122.1083
129
Janani.G.S
7123-7126 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7126.1084
130
Madiha M.K. Elnagar., Sayed M.M., Hosam K. M. Youssef., El-Bages M. S and Fahmy M. Bendary
7127-7131 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7131.1085
131
Ajithakumari G
7098-7101 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7101.1079
132
Neha Salaria and Uma Garg
7423-7424 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7424.1145
133
Subashani and Sunil Dhaded
7425-7428 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7428.1146
134
Sujeeth Kumar Shetty., Asad Nehal and Surabhi Sarkar
7429-7430 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7430.1147
135
BalaVidyadhar MS., Ananda SR and Jithesh Jain
7431-7435 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7435.1148
136
Yuvarani.G., Sumaiya Banu.I., Shafeen Zainab.S and Ayisha Siddiqua.A
7436-7438 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7438.1149
137
Ezhil Bhavani D and Senthil Vadivu K
7495-7498 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7498.1164
138
Khatuna Chitadze., Merab Adamia and Teimuraz Jorbenadze
7499-7501 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7501.1165
139
Deepti V.S.S., Vadivelan K and V.P.R Sivakumar
7562-7565 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7565.1180
140
Emily.K.T and Subin.M.P
7566-7569 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7569.1181
141
Ricardo Moreno-Rodriguez., José Luis Lopez-Bastias and Inmaculada Garrote Camarena
7570-7572 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7572.1182
142
Pandit A P., Minakshi Adhikari and Priyanka Patelia
7573-7576 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7576.1183
143
Singh B. K.
7577-7580 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7580.1184
144
SurveP.R and Chavan D.B
7581-7583 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7583.1185
145
Sivasankarayadav G.K
7584-7587 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7587.1186
146
Ramamoorthy K and Manimaran I
7588-7596 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7596.1187
147
Venkateswaran N
7597-7601 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7601.1188
148
Sandhya K and Benarjee G
7602-7606 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7606.1189
149
Kalpesh B Solankia, Tapan Mehtab, Shobhana K Manon
7607-7610 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7610.1190
150
Aasim Mir
7558-7561 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.7561.1179

Pages