Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
1
Simon Chouhan
2652-2653
2
Mohamed Buheji and Dunya Ahmed
2405-2410
3
Agussalim M
2411-2420
4
Aparna P. Goyal
2421-2428
5
Shweta Chaudhary and Rishi Kumar Bharti
2429-2431
6
Mohan Raj Manjalavil., Sooraj Rajagopal and Sreedevi Menon Parappil
2432-2435
7
Meenakshi Sharma., Sushil Sharma., Shahid Hussain and Zahida Parveen
2436-2439
8
Selvaraju R and S. Sulochana
2440-2445
9
Jenya Dimitrova
2446-2448
10
Juakali SKV., Maindo A., Komanda L and Manga O
2449-2453
11
Wanitcha Unjan and Nuchnapa Tangboriboon
2454-2459
12
Shin-Il Han
2460-2464
13
Gangadhar B and Ramakrishna Naidu G
2465-2468
14
Aamir Junaid Ahmad and Sabina Priyadarshini
2473-2476
15
DawitSereke., DawitEstifanos., KifleyesusTedla., BrehaneZekarias and SuasanMarzolf
2477-2479
16
Sowmya Arudi Nagarajan., Harsha N S and Jayalakshmi K
2399-2404
17
Jijo Thomas., Kala D and Archana George
2394-2398
18
Ranjit Singh., Teerthraj Verma., Harpreet Singh Kainth, Chappe Ram., Devinder Mehta., Bhupinder S. Rana., Jhangvir Singh Shahi and Baljinder Singh
2389-2393
19
Rachel Paul and Jothi Priya
2331-2333
20
Rakesh Kumar Negi
2334-2337
21
Dhanalakshmi, B
2338-2340
22
Mandeep Kaur and Geeta Arora
2341-2346
23
KV Amrutha., Sharma A., Abraham J and Kaur Anupriya
2326-2330
24
V. Hemavathy., Girijabhaskaran and Ningombam Rabita Devi
2347-2348
25
*Hemavathy V., Girijabhaskaran and Rosy Sanasam
2349-2350
26
Gulzar M.H
2351-2357
27
Asma Elkhatim
2358-2362
28
Lenin Selvanayagam B and Thiyagarajan M
2363-2365
29
Priyanka Biswas., Neepa Banerjee., Prasanta Bhattacharya., Aniket Adhikari., Shankarashis Mukherjee and Madhusnata De
2366-2371
30
V.K Sharma., Vibhor Nanda., K.J.S. Jaswal., Anupam Jhobta and Sudershan Sharma
2372-2375

Pages