Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
241
Thushara Sudhakaran., Gowrish. S. Bhat and Mithra. N. Hegde
8233-8236
242
Ruchi jindal., Khushpreet Kaur., Arvinder Kaur and Manpreet Kaur
8288-8291
243
Mahmoud EL Hussein., Shafiqa Saleh., Sura Al Doory., Mohamed Ali and Maysa Saleh
8302-8303
244
Laigy Ann George
8304-8308
245
BaturGonenc Kanar., HaticeSelen Kanar., Tarik Kivrak and Murat Sünbül
8352-8358
246
Kulli V. R., Chaluvaraju B and Kumara M
8346-8351
247
Jijo G Varghese and Anandaraj B
8343-8345
248
Saran N and Anandaraj B
8323-8325
249
Thangaratham T., Sundar S.K and Madhavan S
8297-8301
250
Snehanjan Sarangi and Ritesh Aich
8340-8342
251
Lav Kumar Singh
8338-8339
252
Lav Kumar Singh
8336-8337
253
Ferran Burgaya., Eva Pardina., David Ricart-Jané and Julia Peinado-Onsurbe
8329-8335
254
Shweta Sharma., Mahajan R.K and Yogita Rawat
8326-8328
255
Dharmendra Kumar and Vandita Kandpal
8319-8322
256
Keerthi G. Mirajkar and Bhagyashri R. Doddamani
8312-8318
257
Amit Shah and Sejal Sejwani
8309-8311
258
Ashvinkumar H. Italiya., Niha Ansari and Shobhana K. Menon
8228-8232
259
Jeyaprabha Bose S., Mohana Sundari V and Vijayakumar M
8222-8227
260
Koyel Basu
8211-8217
261
Zombré C., Kintega R., Zida P. E., Kabore B., Dianda Z. O., Traoré O., Boro F., Ouédraogo S. L and Sankara P
8133-8138
262
Nithyalakshmi Gaudam., Sandhya and Palaniandavan S
8130-8132
263
Gautam H. K., Kanaujia S. K., Kumar V and Maurya D
8127-8129
264
Christine Susan Roy and Loganathan M
8123-8126
265
Satish A.Ahire and Ashwini A.Bachhav
8109-8117
266
Pardeep Kumar., Parveen Sharma., Binny Vats., Adarsh Kumar and Parvesh Kumar
8106-8108
267
Nasreen Begum and Glory K. B
8103-8105
268
Atia Arzoo and Kunja Bihari Satapathy
8098-8102
269
Lalita Mishra
8092-8097
270
Kalyani P, Lakshmi B.K.M and Hemalatha.K.P.J
8085-8091

Pages