Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
241
Selda Tekiner., Tuba Yağcı Yılmaz and Gülsen Ceyhun Peker
7092-7097
242
R. Sai Manohar., Raja Sathya
7022-7024
243
Salman Zarka., Morshid Farhat and Nabih Yosef
7002-7008
244
Suvarna Latha Penukonda., Bhawna Dev., JayaGanesh., Leena., Rujuta1 and Renuka
6996-7001
245
Nadia Kabbali., Rim Mejbar., Taoufiq Harmouch and Tarik Sqalli
6993-6995
246
Ezhil Bhavani.D and Senthil P
6989-6992
247
Rashmi Nair
6986-6988
248
Kamala G
6983-6985
249
Inicia C. Bansig and Jesus B. Pizarro
6978-6982
250
Suparna Deshmukh
6972-6975
251
Ashok A
6976-6977
252
Arti Pandit Dhawan and Ajay Kumar
6966-6971
253
Sambli Garg ., Khushpreet kaur., Parneet Kaur and Arvinder Kaur
6962-6965
254
Devangee P. Shukla., Amita Y. Mishra., KrishnakumarB. Vaghela and Nayan K.Jain
6956-6961
255
T. Alagumani, M. Chinnadurai and K. Chandran
6953-6955
256
Abhay Singh
7049-7052
257
Deepika.T
7040-7045
258
Ghanem, K.M., El-Ahwany, A.M.D., Farag, A.M and Ghanem, D. A. M
7082-7091
259
Sigit Hermawan
7075-7081
260
Monisha R and Poovishnu Devi T
7060-7064
261
Kumar A., Kumar V and Seema
7065-7074
262
Anupam Srivastava., Deepika Dwivedi and Ajai Kumar Pandey
7034-7037
263
Santhosh Kumar V
7057-7059
264
Dhinesh Kumar S and Gopinath P
7054-7056
265
Nitish Kumar Rai., Tilkesh Sharma., Anil Vyas and Singh S.K
7046-7048
266
Jayachitra M
7025-7028
267
Rosy Khandelia
7038-7039
268
Tithikana Roy
7009-7011
269
Sobya D., Nallusamy S., Partha Sarathi Chakraborty and Muruganandham SK
7029-7033
270
Nitesh Kumar and Rajender Singh
7017-7021

Pages