Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
151
Rajesh Kannaiyan., Ezhil Sundar V and Saravanan Kanakasabapathy
4085-4087
152
Sunil Dattatray Zanak., Seema Zanak., Komal Zanak., Pranjali Pise and Nikhil Pise
4081-4084
153
Nivedha Srinivasan and Gheena.S
4000-4003
154
Ibrahim Sahbaz and Umur A. Kayabasi
4004-4005
155
Nehad Faisal Ahmed
4006-4013
156
Alaa Amin Hassan Omer
4014-4017
157
Himanshu Kumar., Deb Sanjay Nag., Devi Prasad Samaddar and Seelora Sahu
4018-4020
158
Wei Deng, ChunjiangZhao, Liping Chen, Min Xu, Gang Xu
4021-4028
159
Baskaran A and Koshy Mathews
4029-4036
160
Bandeppa Sangolgi., Ganapathi rao and Praveen Simpi
4037-4039
161
Lopamudra., Tanmoy Biswas., Diposhree Bhattyacharya., Sampa Duttagupta., Arpita Laha., Abhijit Hazra and Utpal Ray
4043-4044
162
Shivanand Aspalli., Swapna Ediga., Nagappa Guttiganur., Reetika Gaddale., Anupama Desai and Aditi.S.Jain
4045-4047
163
Kamalanathan.P and Monica Suganthi.R
4048-4051
164
Kamal khaleghpanah., Hiwa Karimzadeh and Jalal Mostafaee
4052-4060
165
Ramiti Gupta., Khushpreet Kaur., Parneet Kaur and Navkiran Kaur
4061-4065
166
Ausaf Ahmad., Singh T.B Usha and Navin Kumar
4066-4070
167
Bharathi K., Rizwana Begum and VPR.Sivakumar
4071-4075
168
Bharathi K., Varalakshmi V and VPR.Sivakumar
4076-4080
169
Nishi Roshini .K., Padma J.P and Lathika Nayar
4160-4162
170
Ibrahim G. Alghamdi and Ghanem M. Al-Ghamdi
4316-4326
171
Hernández Nava Imelda. S., Sepúlveda Covarrubias Maribel., Cruz Velázquez C., Sánchez Castillo M., Cuevas Reyes B and yDíazGonzález Lucio
4249-4253
172
Sreerag M., Padmanabhan R., S Sridhar and S Krishnakumar
4254-4260
173
Malhotra A.K., Tushar Aggarwal., Ashok Kaundal and Kunal Malhotra
4261-4264
174
Hicham Attifi., Karim Nadour., Mounir Hmidi., Nabil Touihem., Ali Elboukhari and Mohammed Zalagh
4265-4269
175
Bindu.V., Thomas Bina and Asma Rahim
4270-4273
176
Krishna Prasad Shetty., S.V Satish., Manu Zacharias., Alexander M.Luke., Basavana Gouda and Ashwini M Patil
4274-4277
177
Vinod Kumar., Vijaypal Khanagwal and Jai Prakash Soni
4278-4281
178
Vimala Devi Vidya.G, Malliga.S and Visalakshi. P
4282-4284
179
Kapila B Gaikwad., Sohan Selkar., Milind Vyawhare and S M Sonune
4290-4291
180
Vijayabarathi M
4292-4293

Pages