Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
121
Kayalvizhi E.B., Sitra G., John Balaih., Megalaa.N., Thirumurugan K and Kanmani R
4453-4457
122
Surbhi Gupta., Deepika Meena and Meena G L
4451-4452
123
Anam Shams., Asfia Khanam and Adil Khan
4445-4450
124
Asiya Shaikh., Vivek Hegde and Sumaiyya Shaikh
4442-4444
125
Madu Ghanashyam Prasad., Deepika.Mamidi., Ambati Naga Radhakrishna and KVK.Santosh Kumar
4362-4365
126
Nishant Gupta., Namita Singh., Acharya Balkrishna and Parul Saxsena
4285-4289
127
Debjani Mandal., Abhishek Basu., Manali Biswas., Bibhas Bhattacharyya., Indranil Saha., Gunjan Dhar and Shamsuzzaman Ahmed
4438-4441
128
Karthikeyan Nagarajan., Kabilan Natarajan and Uma
4434-4437
129
Rajeev Ranjan., Parvesh Kumar., Ashish B. Goswami and Umesh Shukla
4429-4433
130
Baisakhi Ghosh
4425-4428
131
Tanuja. P. Pattankar and Shailaja. S. Patil
4190-4193
132
Kumar Pankaj., Ansari Farha., Sadh Shubham., Kumar Pawan and BA Lohith
4333-4334
133
Anil Patrimath., Chanagiri Aurasang., Mamata Patel., Ankita Patel and Divya Chaudhari
4040-4042
134
Ashok N., Divyasree G and Sivakumar V.P.R
4092-4096
135
Manoj Garg
4097-4099
136
Dwivedi Seema., Verma Kavita., Gupta Shruti., Dwivedi G.N., Jahan Uruj., Gupta Neena and Dubey Rekha
4100-4103
137
Manoj Garg
4104-4106
138
Mugdha Sehgal and Batra J.K
4107-4113
139
Mukesh Kumar Sonkaria., B. S. Karnawat., Ashok Soni., Shrey Gupta., Rakesh Kumawat and I P Verma
4114-4116
140
Shivan N. Hussein., Ihsan K. Zangana and Shakhawan latif
4117-4120
141
Anwar Jasib Almzaiel, Ashwaq Audah and Ali Fawzi abd Al Sahib
4121-4124
142
Biswajit Majumder., Biswarup Sarkar and Sharmistha Chatterjee
4125-4127
143
Ramesh G., Saravanan K., Jayaganesh R and Ezhil Sundar V
4128-4132
144
Brindha.P
4133-4134
145
Pallavi Ahuja and Batra J.K
4135-4140
146
Kishore Bhattacharjee
4141-4147
147
Brunella Brundu and Salvatore Lampreu
4148-4152
148
Joiceswarnalatha.R and V.Muralikrishna
4153-4157
149
Jihe Zhu
4158-4159
150
Ashok N., Vairava Sudharsan S and Sivakumar V.P.R
4088-4091

Pages