September 2017

S.No Title & Authors Name Page DOI
101
Devender Kumar., Anupam Parashar and Prem Lal
5701-5705 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5705.0782
102
S.Pappy Yuvarani
5772-5774 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5774.0797
103
Maherukh Khan and Shabana Mazhar
5841-5844 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5844.0816
104
M. AyishaMillath., S.Aishwarya and K.Malik Ali
5845-5850 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5850.0817
105
Ashish Pathak
5851-5854 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5854.0818
106
N.Venkata Ramana
5932-5936 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5936.0836
107
Sadem Amer., Prakash A., Suresh P., Parthiban V.J and Arumugam S
5937-5939 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5939.0837
108
Agripina B. Maribbay
5940-5947 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5947.0838
109
Yuvarani.G., Kamatchi. K.,Tharani. G., Muthulakshmi. K and Sweetly. R
5948-5951 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5951.0839
110
Rosalinda T. Tanguilan
5952-5955 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5955.0840
111
M.Veera Prasad
5956-5962 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5962.0841
112
Gayathri V and Vijayalakshmi A
5963-5965 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5965.0842
113
Lt Col Harpreet Singh., Brig Atul Kotwal, SM, VSM., Col Shishir Jain., Col S Sinha., Lt Col R.K. Joshi., Lt Col Barun Bhai Patel., Lt Col Prabhakar Teli., Col Vijay Khunga., Lt Col Anuj Bhatnagar and Lt Col Richa Ranjan
5966-5970 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5970.0843
114
APV Appa Rao., Rama Mohan J., Malleswara Rao L and Ramakrishna Rao P
5971-5973 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5973.0844
115
Sangeeta Arora
6003-6007 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.6007.0851
116
Pratik Narsikar., Sahith Kumar Shetty and Ganesh S
5974-5981 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5981.0845
117
Rajesh Kumar
5982-5985 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5985.0846
118
Sandhya Deora., Rahul Manchanda., Samina Ashraf and Fardina Samadi
5986-5989 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5989.0847
119
Saachi Chowdhry
5990-5994 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5994.0848
120
Ankita Rai
5995-5998 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5998.0849
121
Jasmine Sarah Alexander
5924-5931 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5931.0835
122
Sindhuza M.S
5919-5923 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5923.0834
123
Ashwani Kumar Singh., Pallavi singh and Amit Srivastava
5855-5858 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5858.0819
124
Deepika Dwivedi., Girish singh and Ajai kumar Pandey
5859-5864 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5864.0820
125
Monica Kakkar and RajKumar Jethi
5865-5867 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5867.0821
126
Pawandeep Kaur and. Amarjeet Kaur
5868-5871 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5871.0822
127
Tamar SHIOSHVILI
5872-5875 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5875.0823
128
Karanjkar D. M. and V. Y. Deshpande
5876-5879 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5879.0824
129
Nitin G. Kanse., Mokal Deepali., Patil Kiran., Bhandurge Priyanka and Prashant Dhanke
5880-5883 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5883.0825
130
ClevinRashmi Rebello., Preethi G Hegde and Prasad BK
5884-5887 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5887.0826
131
G. Ramanathan and K.R.Murali
5888-5892 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5892.0827
132
Lokesh Kumar Ranjan and Pramod Gupta
5893-5896 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5896.0828
133
Kunwar Suhrab Singh., Nikita Bansal., Ridima Gupta., Yashi Gargand Manoj Tiwari
5897-5900 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5900.0829
134
Vinod Kumar., Ajay Kumar Sharma and Mukesh Chandra Shakya
5901-5907 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5907.0830
135
Sivakumar Sivasubramaniam and Banupriya Kumarasamy
5908-5911 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5911.0831
136
Niu jing., Chen xin-zhi., Qiao guo-yong and Zhang yong-tao
5912-5914 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5914.0832
137
Sindhuza M.S
5915-5918 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.5918.0833
138
Swati Dahiya., Taranpreet Kaur and Ankit Srivastava
5999-6002 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.6002.0850

Pages