March 2017

S.No Title & Authors Name Page DOI
151
Manoj Garg
2543-2548 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2548.0046
152
Kasturi E and Prasanna Devi S
2539-2542 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2542.0045
153
Karthika S
2534-2538 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2538.0044
154
Tejashree Balgude and Satyawan Jagtap
2530-2533 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2533.0043
155
Pratibha Gupta., Anupamaa Tiwari and Manoj Kumar Mishra
2571-2578 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2578.0051
156
Anthony Opiyo OGUTU
2579-2589 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2589.0052
157
Suirta I.W., Puspawati N.M., Raka Astiti A. I.A and Sahara E
2626-2630 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2630.0060
158
Deepika Thosre Chandhok., Jasmeet Singh Chandhok., Sanjyot Mulay., Grishmi Niswade., Jayashree Sajjanar and Arihant Bathiya
2619-2625 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2625.0059
159
Rana A P., Nikam A S., Shrivas Y and Swami T Y
2616-2618 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2618.0058
160
Joshi Ankur., Soni Priyanka., Malviya Sapna and Kharia Anil
2613-2615 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2615.0057
161
Vijayashree Priyadharsini Jayaseelan., Karthikeyan Muthusamy., Shridevi Venkatramani,. Paramasivam Arumugam., Jayaraman Gopalswamy and Santhiya Sathiyavedu Thiagarajan
2608-2612 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2612.0056
162
Gopal Madhana Vigneshwari., Perumal Sasidharan and Raja Mohmed Beema Shafreen
2604-2607 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2607.0055
163
Aditi Bhatia., Simmi Bhagat And Ritu Mathur
2595-2603 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2603.0054
164
Chiaye Khorsheed Faqe
2590-2594 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2594.0053
165
Shikha Rana., Savita Dixit and Alok Mittal
2524-2529 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2017.2529.0042

Pages